از دیرباز تنها مامن و جایگاه موجودات شناخته شده و انسان زمین بوده است و می توان گفت تنها جایی که در حال حاضر برای رشد و پرورش نسل انسان وجود دارد همین کره خاکی می باشد از عوامل مهم برای یک زندگی سالم برای نوع بشر محیط زیست و منابع طبیعی است هرگاه این محیط و منابع دچار آلودگی و سو مصرف قرار بگیرند بیشتر ضرر متوجه نسل بشر است لذا استفاده از بزار ها و فرایند های مختلف از دیرباز برای سالم نگاهداشت محیط زیست در برنامه حکو مت ها و افراد بوده است تا بتوانند بقای نسل خود را در این کره خاکی حفظ کنند. نوع بشر همواره به بررسی تغییرات اقلیمی و جوی پرداخته است تا بتواند اط این طریق بیشترین استفاده را از منابع موجود طبیعی ببرد. بررسی آب و هوا ، تغییرات اقلیمی، زمین رانش و زمین لرزه ها ، طوفان ها و جزر و مد از دوران بسیار دور توسط بشر بوسیله حواس پنجگانه یا ابزار های ابتدای اندازه گیری و مستند می شده است و در عصر جدید نیز با پیشرفت تکنولوژی شیوه های جدید برای این اندازه گیری ها و مستند سازی توسط بشر ابداع و اختراع شده است تا بتواند سیر تغییر و تحول اقلیم را برای پیش بینی و اهداف بلند مدت مورد استفاده قرار دهد تکنولوژی امروزه جز جدایی ناپذیر حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می باشد و یکی از کلیدی ترین فن آوری های مورد استفاده در این عرصه فناوری اطلاعات است . فناوری اطلاعات به بشر کمک می کند تا نتایج تمام بررسی ها ، پژوهش و اندازه گیری های خود را به بهترین سیوه ممکن مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا بتواند نتایج مورد نظر خود را از آنها کسب نماید ما در این مقاله به بررسی سامانه بانک اطلاعات زمین مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می پردازیم که چگونه یکسری از فرآیند های تکراری و روزمره را بصورت خودکار انجام می دهد و از طرفی به ساختار بانک اطلاعاتی بزرگی که برای منابع طبیعی کشور ایجاد نموده است تا بتوان در برنامه ریزی های آتی و کلان کشور برای پیشرفت از آن استفاده نمود.
ورود

ما همواره به خلق ایده های جدید می پردازیم تا شما آسوده تر در راه موفقیت قدم بردارید
Email: efalnic@gmail.com
Tel: 021-54591150